Έρευνα (Μέρος Ι): Οι τάσεις του 2018

Πέμπτη 08 Μαρτίου, 2018

Κάθε χρόνο η Weber Shandwick συντάσει μία αναλυτική έρευνα των τάσεων που έχουν επίδρασγ στην επικοινωνία παγκοσμίως. Η Chief Reputation Strategist της Weber Shandwick Leslie Gaines-Ross, η Asia Pacific Chair of Strategy Ian Rumsby και η United Kingdom Chair of Corporate, Financial and Public Affairs Jon McLeod αναλύουν τί αποκαλύπτουν τα ευρήματα της περσινής χρονιάς για το 2018 και μετά από αυτό.

Το να έχεις έναν σκοπό πέρα από το κέρδος φαίνεται να αναπτύσσεται ως το πλέον πολύτιμο asset στην παγκόσμια αγορά. Όχι αόριστα, με μια ρομαντική διάσταση- αλλά με συγκεκριμένο και μετρήσιμο τρόπο.

Στο πρώτο μέρος της έρευνας αναλύεται σε επίπεδο εργασιακού χώρου, καταναλωτών και παγκόσμιιων αγορών, η αίσθηση του σκοπού αυτού είναι ουσιώδης όσο πλησιάζουμε στο τέλος της δεκαετίας.

Δείτε την έρευνα (αγγγλική έκδοση) εδώ.