Έρευνα: «Leveraging the Gen X Retirement Market: From Overlooked to Opportunity»

Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου , 2014

Με το πρώτο κύμα της Gen X να γίνεται 50 ετών το 2015, αυτή η γενιά είναι πλέον κατάλληλη να δεχθεί προϊόντα προγραμματισμού συνταξιοδότησης, υπηρεσίες και συμβουλές από αντίστοιχους παρόχους οικονομικών υπηρεσιών. Η Weber Shandwick εξέδωσε την ποιοτική έρευνα υπό τον τίτλο «Leveraging the Gen X Retirement Market: From Overlooked to Opportunity» η οποία διερευνά το πώς οι εκπρόσωποι της Gen X αντιμετωπίζουν τον μακροπρόθεσμο οικονομικό τους προγραμματισμό και σε ποίο σημείο βρίσκονται οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες. Η μελέτη παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς οι εταιρείες παροχής οικονομικών υπηρεσιών μπορούν να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα μέλη της γενιάς αυτής, η οποία βρίσκεται στην κορύφωση της οικονομικής της ευρωστίας.
Η έρευνα «Leveraging the Gen X Retirement Market» δείχνει ότι οι εκπρόσωποι της Gen X είναι προσεκτικοί, επιμελείς και ανησυχούν συχνά για την οικονομική τους ασφάλεια μακροπρόθεσμα, ειδικά για τη χρηματοδότηση της υγειονομικής τους περίθαλψης, καθώς μεγαλώνουν. Η έρευνα καταλήγει , ακόμη, στο συμπέρασμα ότι οι Gen Xers προσπαθούν να ζουν μια ποιοτική ζωή έτσι ώστε να προετοιμαστούν για τα χρόνια που έρχονται. Ωστόσο, πολύ λίγοι μεριμνούν για τις μελλοντικές δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης κατά τη συνταξιοδότησή τους, ακόμα κι αν αυτό αποτελεί κορυφαία ανησυχία τους.
Από την έρευνα «Leveraging the Gen X Retirement Market: From Overlooked to Opportunity» προκύπτουν, τέλος, οκτώ στρατηγικές ειδικά σχεδιασμένες για τους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και επικοινωνίας σχετικά με πώς να αναδειχθούν καλύτερα οι δυνατότητες της Gen X ως μέρους της αγοράς.
Πατήστε εδώ για να δείτε ολόκληρη την έρευνα.