Εργαζόμαστε μαζί για ένα καλύτερο μέλλον: Ανακοινώνουμε το 2015 Corporate Citizenship Report

Πέμπτη 18 Αυγούστου, 2016

Την χρονιά που μας πέρασε, ο κόσμος έγινε μάρτυρας ενός πραγματικού κινήματος στην κατεύθυνση της θετικής κοινωνικής αλλαγής. Από τη διάσκεψη στο Παρίσι για την κλιματική αλλαγή (COP21) έως την εισαγωγή των παγκόσμιων στόχων του ΟΗΕ για βιώσιμη ανάπτυξη, η Weber Shandwick είναι περήφανη για τη συνεργασία της με ΜΚΟ και pro bono πελάτες, δρώντας καταλυτικά σε ό,τι αφορά την πρόοδο αντιμετώπισης των μεγαλύτερων παγκόσμιων προκλήσεων.

Σήμερα, είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που μπορούμε να μοιραστούμε τις προσπάθειές μας αυτές στο 2015 Corporate Citizenship Report. Στην έκθεση αυτή, αναδεικνύουμε την πεποίθηση της εταιρείας μας να ενσταλάξουμε το ήθος του υπεύθυνου πολίτη σε όλα τα γραφεία μας στον κόσμο και στις πρακτικές της δουλειάς μας. Σε συνεργασία με τους πελάτες μας, παραδίδουμε δουλειά με αντίκτυπο σε μεγάλη κλίμακα, συμπεριλαμβάνοντας περισσότερες από 150 αναθέσεις που καταγράφονται στους 17 Παγκόσμιους Στόχους του ΟΗΕ. Και αφιερώσαμε περισσότερες από 15000 ώρες για pro bono πρωτοβουλίες μόνο μέσα στο 2015. Διευρύναμε το συμβούλιο Diversity & Inclusion που αποτελείται από 140 άτομα και αυξήσαμε τις προσπάθειές μας να ενθαρρύνουμε τους εργαζόμενους να συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες εθελοντισμού στις τοπικές κοινωνίες.

Η Weber Shandwick είναι περήφανη να δουλεύει ανάμεσα σε πολλούς τομείς προκειμένου να αρθούν εμπόδια, να δημιουργηθούν ευκαιρίες, να εμπλουτιστούν οι εμπειρίες για κάθε έναν από τους ανθρώπους μας και να βοηθήσουμε ώστε να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί ως παγκόσμιος «εταιρικός πολίτης».

Μπορείτε να δείτε το report εδώ. Το GRI G4 Index είναι διαθέσιμο εδώ. Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το csr@webershandwick.com.