Ετήσια Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Weber Shandwick

Πέμπτη 22 Μαΐου, 2014

Η Weber Shandwick με υπερηφάνεια ανακοινώνει τη δημοσίευση της ετήσιας Έκθεσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της.

Φέτος, η Weber Shandwick βελτίωσε τα πρότυπα υποβολής εκθέσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης χρησιμοποιώντας την πρωτοβουλία για την υποβολή εκθέσεων απολογισμού σε παγκόσμιο επίπεδο (GRI) «Δείκτης G4» ως πλαίσιο για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με θέματα βιωσιμότητας που είναι σημαντικά για την επιχειρηματική της δραστηριότητα.

Η εταιρεία είναι υπερήφανη που συμβάλλει σημαντικά στον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες μπορούν να δημιουργήσουν κοινή αξία και εύρωστα επιχειρηματικά αποτελέσματα που προσφέρουν επίσης σημαντική αξία στις κοινωνίες.

Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει το εντυπωσιακό και υψηλού αντίκτυπου έργο της επιχείρησης και των εργαζομένων της με σκοπό να επηρεάσει θετικά το περιβάλλον, τις κοινότητες και τους πελάτες καθ’ όλη τη διάρκεια του 2013, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης του Προγράμματος Αντίκτυπου, το οποίο ενοποίησε και ενίσχυσε τις παγκόσμιες προσπάθειες της επιχείρησης για το δημόσιο καλό, καθώς και του 8ου ετήσιου βραβείου «Making A Difference», που απονεμήθηκε στα άτομα και στις ομάδες της Weber Shandwick που έχουν εργαστεί αμισθί προσφέροντας κοινωνικό έργο.

Σε όλο το παγκόσμιο δίκτυο της εταιρείας και σε συνεργασία με τους πελάτες της, η Weber Shandwick επικεντρώνεται στην αξιοποίηση του ταλέντου, της δημιουργικότητας και της τεχνογνωσίας των ανθρώπων της συμβάλλοντας σε έναν καλύτερο κόσμο.

Για να δείτε την έκθεση, κάντε κλικ εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Weber Shandwick, επικοινωνήστε μέσω email στη διεύθυνση: csr@webershandwick.com.