Η εταιρεία πίσω από το Brand II: Με άξονα «το καλό»

Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου, 2017

Η Weber Shandwick, σε συνεργασία με την KRC Research, παρουσιάζει το δεύτερο μέρος της ερευνητικής σειράς «Η εταιρεία πίσω από το Brand». Η νέα έρευνα, που διεξήχθη μεταξύ καταναλωτών και executives σε 21 αγορές σε όλο τον κόσμο, διαπίστωσε ότι οι σημερινοί καταναλωτές προσδοκούν όλο και περισσότερο οι εταιρείες να λειτουργούν με βασικό άξονα την ευημερία στη ζωή των καταναλωτών, την ίδια στιγμή που παρακολουθούν στενά τον τρόπο λειτουργίας των εταιρειών.

Σύμφωνα με την έρευνα, μια από τις βασικότερες κινητήριες δυνάμεις της εταιρικής φήμης μεταξύ των καταναλωτών είναι το πόσο καλά ή υγιεινά  είναι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες μιας επιχείρησης για τους ίδιους και πόσο ευτυχισμένοι αισθάνονται, επιλέγοντας το συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία.

Ένας στους δύο καταναλωτές -47% – υποστηρίζουν ότι συχνά συζητούν το πόσο υγιεινό ή πόσο καλό τους κάνουν προϊόντα/υπηρεσίες της εταιρείας και το πώς αισθάνονται για αυτά. Το “πόσο καλό είναι για μένα” είναι ένας παράγοντας που σαφώς επηρεάζει τις αγοραστικές αποφάσεις τους. Σχεδόν το ήμισυ των καταναλωτών αγοράζουν όλο και περισσότερο από τις εταιρείες που τους κάνουν να αισθάνονται καλά και ευτυχισμένοι (46%) και αυτές που νοιώθουν ότι νοιάζονται για την ευημερία τους (well-being) -43%. Στην πραγματικότητα, τα ατομικά οφέλη ενός προϊόντος αποτελούν πρώτιστο παράγοντα επιλογής στην αγοραστική διαδικασία λήψης αποφάσεων, επισκιάζοντας όποιους άλλους κοινωνικούς παράγοντες. Αυτό υποδηλώνει ότι οι εταιρείες πρέπει να κάνουν περισσότερα για την ενσωμάτωση μηνυμάτων ΕΚΕ με τα μηνύματα που αφορούν στα οφέλη του καταναλωτή.

Η έρευνα διαπιστώνει επίσης ότι η ανταπόκριση μιας εταιρείας στις ανάγκες των καταναλωτών παίζει σημαντικό ρόλο– το 85% των καταναλωτών παγκοσμίως διαμορφώνουν απόψεις σχετικά με τις εταιρείες με βάση το πώς οι ίδιες οι εταιρείες αντιδρούν σε περιόδους κρίσης. Η ανταπόκριση της εταιρείας σε θέματα  που αφορούν στους καταναλωτές είναι πιο σημαντικός παράγοντας για τη φήμη  της εταιρείας σε σχέση με το τι λένε τα ΜΜΕ (76%) ή το τί λένε οι εργαζόμενοι (68%). Την ίδια στιγμή, η προληπτική διαχείριση της εταιρικής φήμης δεν ήταν ποτέ τόσο κρίσιμος παράγοντας από ότι είναι σήμερα – ετοιμότητα αποτελεί προτεραιότητα, με την ανάγκη ενός αξιόπιστου σχεδίου που εξασφαλίζει ευελιξία στο μετριασμό και την αντιμετώπιση προβλημάτων και  ενδεχομένων κρίσεων.

«Η εταιρεία πίσω από το Brand II: Με άξονα ‘το καλό’» είναι μια έρευνα που παρέχει καθοδήγηση για τους ηγέτες που θέλουν να ξέρουν πώς εξασκούν το επιχειρείν σε ένα περιβάλλον όπου οι καταναλωτές δεν είναι μόνο αγοραστές για τα προϊόντα/υπηρεσίες τους, με κριτήριο μόνο την ποιότητα τους, αλλά επιλέγουν ένα προϊόν βάσει της εταιρικής φήμης, της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης.

Ολόκληρη την έρευνα μπορείτε να τη βρείτε εδώ.