Η Social Impact Team της Weber Shandwick εκδίδει το τέταρτο Innovation Trends Report «Conscious Crowdsourcing»

Τρίτη 14 Μαρτίου, 2017

H Social Impact Team της Weber Shandwick, μια παγκοσμίως βραβευμένη ομάδα που χτίζει στρατηγικές εμπλοκής για οργανισμούς με στοχοθεσία και διεισδύει στις τάσεις που διαμορφώνουν το πώς οι άνθρωποι και οι οργανισμοί επηρεάζουν θετικά τις κοινωνικές αλλαγές, παρουσιάζει την Έκθεσή της Conscious Crowdsourcing.

Στην τέταρτη αυτή Έκθεση, στο πλαίσιο Innovation Trends Report -περιλαμβάνει 5 σειρές- αναδεικνύουμε πώς οι οργανισμοί μπορούν να συνδεθούν να εξοπλίσουν και να ενδυναμώσουν τους change-makers, τους ερευνητές, τους policymakers και τους πολίτες του κόσμου να αυξήσουν τη γνώση σε ό,τι αφορά πιεστικά ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η φτώχεια και η παγκόσμια υγεία. Επιπροσθέτως, η Έκθεση πέραν των αναλύσεων και των insights η Έκθεση παρέχει και ένα action plan – οδηγό των προσπαθειών στο πλαίσιο του Conscious Crowdsourcing.

Η Έκθεση Conscious Crowdsourcing ανακαλύπτει επίσης νέα κοινωνικά κινήματα -από την αραβική άνοιξη στο Μάρτιο των Γυναικών παγκοσμίως- και δίνει την κατάλληλη οπτική προκειμένου να μεταβάλει το πάθος, τις ιδέες και τις δράσεις κινητοποιημένων πολιτών σε οργανωμένες, επαρκείς, διαφανείς πολυεπίπεδες προσπάθειες που προκαλούν κοινωνική πρόοδο.

Δείτε ολόκληρη την έκθεση εδώ

Στην τελική έκθεση της σειράς, θα παρέχει προοπτική για τις Inclusive Global Economies και τι θα χρειαστεί για την επίτευξη των στόχων των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη και να εξασφαλίσει ένα πιο δίκαιο, βιώσιμή και ευημερών μέλλον για τους ανθρώπους και τον πλανήτη.

Για να μάθετε περισσότερα για τη δουλειά της Social Impact ομάδας της Weber Shandwick, δείτε εδώ

Συνολικά, οι σειρές των Εκθέσεων είναι:

Innovation Trends Report Series

networked-smart-cities Networked Smart Cities: How we source and scale innovations to ensure cities provide a vibrant, equitable, sustainable, liveable environment for inhabitants.
Released October 2015 — View the full report (released October 2015)
 always-on-trans Always-On Transparency: How forward-thinking organisations continually share the failures, lessons and insider perspectives behind impact results.
Released February 2016 — View the full report (released February 2016)
 purpose-data Purpose-Driven Data: How we realise the potential for better data analysis and insights that inform solutions and advances for society.
Released September 2016 — View the full report (released September 2016)
 crowdsourcing Conscious Crowdsourcing:How organisations harness the expertise of those in the virtual network who are best equipped to solve a particular challenge. Released March 2017 — View the full report 
 global-economies Inclusive Global Economies: How we can overcome the consequences of the global wealth imbalance to ensure access to health, education and opportunity for all.