Η Weber Shandwick, πρώτη Global PR εταιρεία στο Facebook at Work

Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου , 2015

Η πιλοτική αποτελεί μέρος της διαρκούς προσπάθειας της Weber Shandwick να ανακαλύπτει και να κατανοεί νέες καινοτόμες πλατφόρμες επικοινωνίας για πελάτες που συνδέονται με εσωτερικά κοινά, συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων.

Εργαζόμενοι της Weber Shandwick από διάφορες ομάδες και διαφορετικές τοποθεσίες στον κόσμο θα είναι από την αρχή μέρος του πιλοτικού προγράμματος. Οι ομάδες θα προέρχονται από πολλές οργανωτικές δομές και με διαφορές στη ροή της εργασίας, προκειμένου να κατανοήσουν την καλύτερη χρήση της πλατφόρμας για διαφορετικά είδη πελατών, αλλά και για την ίδια την εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα