Καλύτερη Συμβουλευτική Εταιρεία Παγκοσμίως για το 2013

Σάββατο 12 Οκτωβρίου, 2013

Η Weber Shandwick έλαβετοντίτλο «Best Healthcare Consultancy in the World» από to «The Holmes Report».

Σύμφωνα με το HolmesReport:

«Στον 21ο αιώνα, δεν είναι πλέον αρκετό για μια PRagencyστον τομέα του Healthcare να διαθέτει ευρεία γκάμα σημαντικών πελατών από το φαρμακευτικό τομέα.  Και καμία εταιρεία δεν έχει κάνει καλύτερη δουλειά όσον αφοράστη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίουτης, από την Weber Shandwick.

Υπό την ηγεσία της LauraSchoen, έχει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο πελατών στον τομέα της βιοτεχνολογίας, της φαρμακευτικής, της υγείας των καταναλωτών, των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, της ασφάλειας, των επαγγελματικών ενώσεων, των συστημάτων υγείας και των νοσοκομείων. Mε σημαντικές νέες αναθέσεις, συμπεριλαμβανομένων του υψηλού κύρους Τμήματος Υπηρεσιών σε Επίπεδο Υγείας και Ανθρώπων «ObamaCare», του Κέντρου Υπηρεσιών Ιατρικής Περίθαλψης & Φροντίδας, της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής Οδοντιατρικής, του νοσοκομείου «Brigham & Women’s Hospital», αλλά και υπάρχοντες πελάτες, όπως η Novartis και το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates.

Ωστόσο το πιο εντυπωσιακό γεγονός ήταν η έναρξη της «Element», μιας νέας ειδικευμένης ομάδας στην επιστημονική επικοινωνία που δημιουργήθηκε από γιατρούς, κατόχους διδακτορικών και μεταπτυχιακών πτυχίων και άλλους επιστημονικούς εμπειρογνώμονες από όλο δίκτυο της Weber Shandwick.»