Οικοδόμηση της εμπιστοσύνης της Pharma στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Τετάρτη 05 Ιουνίου, 2013

Οι κανονισμοί δεν είναι πλέον η κύρια αιτία πίσω από την έλλειψη της παρουσίας της Pharma στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Είναι κοινή πεποίθηση ότι η φαρμακευτική βιομηχανία δεν αξιοποιεί πλήρως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λόγω των κανονιστικών περιορισμών. Ωστόσο, σε μια πρόσφατη μελέτη της Weber Shandwick με τίτλο «Ψηφιακή Υγεία: Οικοδομώντας την εμπιστοσύνη της Pharma στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», διαπιστώνεται ότι αυτό δεν ισχύει απαραιτήτως.

Για τη φαρμακευτική βιομηχανία, η θέσπιση κανονισμών παραμένει καίριο ζήτημα, αλλά πλέον είναι ήσσονος σημασίας σε σχέση με την αύξηση των εσωτερικών εμποδίων. Στην έρευνα της Weber Shandwick σχετικά με τα εσωτερικά ανώτερα φαρμακευτικά στελέχη που είναι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης διαπιστώνεται ότι τα εσωτερικά εμπόδια πρέπει να ξεπεραστούν για την πλήρη συμμετοχή της εταιρείας στον τομέα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κοινοποιώντας τη στρατηγική στο εσωτερικό της, εμπνέοντας εμπιστοσύνη στην ομάδα για τη συμμετοχή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εναρμονίζοντας τους κατάλληλους πόρους. Σε έναν κόσμο όπου οι καταναλωτές χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο το διαδίκτυο για την ανακάλυψη πληροφοριών, η αδυναμία αντιμετώπισης αυτών των ζητημάτων θα μπορούσε να αποδειχθεί επιζήμια σε μακροπρόθεσμη βάση.

«Σήμερα, το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ουσιαστική συμμετοχή της Pharma στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εναπόκειται στην ανάγκη για καλύτερη εναρμόνιση και κατανόηση του μέσου. Πρέπει να οικοδομήσουμε την εμπιστοσύνη της Pharma στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» δηλώνει η Stacey Bernstein, Διευθύντρια της Weber Shandwick στο Τμήμα Ψηφιακής Υγείας στις ΗΠΑ. Για να βοηθήσει τις εταιρείες να αρχίσουν να εγκλιματίζονται σε ένα περιβάλλον μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η μελέτη προσφέρει έναν οδηγό που ονομάζεται «οι10 Κανόνες της Συμμετοχής: Οικοδομώντας την εμπιστοσύνη της Pharma στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Διαβάστε την πλήρη μελέτη εδώ: Ψηφιακή υγεία: Οικοδομώντας την εμπιστοσύνη της Pharma στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης