Παγκόσμιοι Στόχοι Ηνωμένων Εθνών: Επενδύοντας σε ό,τι έχει σημασία

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, 2015

Στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση που συγκάλεσε ο ΟΗΕ τα 193 κράτη-μέλη προχώρησαν σε ένα σημαντικό βήμα στην έγκριση των νέων Παγκόσμιων Στόχων για Βιώσιμη Ανάπτυξη που επικεντρώθηκαν σε κρίσιμους τομείς: τον άνθρωπο, τον πλανήτη, την ευημερία, την ειρήνη, τη συνεργασία.

Η φιλόδοξη αυτή ατζέντα για τα επόμενα 15 χρόνια αναγνωρίζει ότι το να δοθεί τέλος στη φτώχεια πρέπει να συμβαδίζει με προσπάθειες για την οικοδόμηση της οικονομικής ανάπτυξης και την αντιμετώπιση μιας σειράς κοινωνικών αναγκών, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Πρόκειται για μία ατζέντα που η Weber Shandwick είναι ενεργοποιημένη για να την υποστηρίξει –και την οποία ήδη υποστήριζε- μαζί με τους πελάτες της. Η Weber Shandwick είναι υπερήφανη καθώς υποστηρίζει περισσότερες από 150 αναθέσεις πελατών της επικεντρωμένες στους 17 νέους Παγκόσμιους Στόχους, συνδέοντας δημιουργικές εκστρατείες που αφορούν στην φτώχεια, την πείνα, την ισότητα των φύλων, της οικονομικής ανάπτυξης πολλά ακόμη.

Για την εκπλήρωση των νέων αυτών στόχων, υπάρχει μια ισχυρή ευκαιρία ηγεσίας από τον ιδιωτικό τομέα – να διαθέσει τους οικονομικούς πόρους, το ανθρώπινο κεφάλαιο και την καινοτομία προκειμένου να αντιμετωπιστούν πολύπλοκα κοινωνικά ζητήματα. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε οργανώσεις που θα επιφέρουν σημαντικό αντίκτυπο στην επιτυχία των Παγκόσμιων Στόχων, τις επόμενες δεκαετίες.