Βιωσιμότητα

Έχοντας κερδίσει το «momentum», η βιωσιμότητα αποτελεί τον καθοριστικότερο παράγοντα αυτού του αιώνα. Οδηγεί με βεβαιότητα τις εταιρείες που θέλουν να είναι ανταγωνιστικές στην καινοτομία.

Παγκοσμίως αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο ότι οι περιορισμένοι φυσικοί πόροι, τα οικοσυστήματα που έχουν υποστεί βλάβες, οι πρώιμες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και η επιπτώσεις κακών πρακτικών από την πλευρά των εταιρειών στο περιβάλλον μπορεί να περιορίσουν δραστικά την ανάπτυξη (αφήνουμε κατά μέρος τους κινδύνους σε ό,τι αφορά την εταιρική φήμη).

Η βιωσιμότητα εξασφαλίζει μακροπρόθεσμη αξία, μέσω προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν μικρότερο αντίκτυπο στη φύση και στο κλίμα.

Τόσο για τις εταιρείες όσο και για τα Έθνη, βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει αποσύνδεση της ανάπτυξης από την κατανάλωση πόρων και περιορισμός των αρνητικών συνεπειών στον πλανήτη. Ειδικά για μεγάλες εταιρείες, η βιωσιμότητα είναι αποφασιστικός παράγοντας σε ό,τι αφορά την αδειοδότηση της λειτουργίας τους.

Εμείς βοηθάμε τις εταιρείες να αναπτύξουν πλατφόρμες που οδηγούν σε συμμετοχή σε ό,τι αφορά θέματα βιωσιμότητας, δημιουργώντας εσωτερική σύμπνοια και συμμετοχή, καθώς και αυθεντικές αφηγήσεις κατάλληλες για διάλογο με κάθε ενδιαφερόμενο εκτός εταιρείας, όπως ευσυνείδητους καταναλωτές, φορείς, ΜΚΟ κ.α.

Τις βοηθάμε να δημιουργήσουν συνέργειες προκειμένου να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένες βιομηχανικές προκλήσεις και να αναπτύξουν σημαντικές καινοτομίες. Τις βοηθάμε να γαλουχήσουν συνεργασίες με ΜΚΟ και φορείς ανάπτυξης με σκοπό να βελτιώσουν την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τις βοηθάμε να μοιραστούν την ιστορία τους μέσα από όλα τα είδη των media και μέσα από engagement στην πράξη. Και τους βοηθάμε να ενσωματώσουν τη βιωσιμότητα στην εταιρική τους διακυβέρνηση και στα συστήματα διοίκησής τους καθώς και να συντάσσουν εκθέσεις της απόδοσής τους σύμφωνα με τα αναγνωρισμένα standard και με ξεκάθαρο περιεχόμενο που αφορά στη βιωσιμότητά τους.