Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εταιρική

Οι προσδοκίες των επιχειρήσεων έχουν αλλάξει. Πέρα από τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τα κέρδη, οι ενδιαφερόμενοι φορείς ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των εταιρειών.

Από τη φορολόγηση, μέχρι τις εφοδιαστικές αλυσίδες και από τα ανθρώπινα δικαιώματα, μέχρι τη συμμετοχή των εργαζομένων και την εταιρική διακυβέρνηση για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, καθίσταται ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις να αποδείξουν την οικονομική και μη οικονομική αξία που δημιουργούν.

Η έρευνά μας σχετικά με το Science of Engagement καταδεικνύει ότι οι καταναλωτές, περισσότερο από ποτέ, δίνουν σημασία στην προέλευση και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των προϊόντων και των υπηρεσιών που αγοράζουν.

Η συνεργασία μας με advocates, επενδυτές και ρυθμιστικές αρχές δείχνει ότι οι ενδιαφερόμενοι φορείς επίσης ενδιαφέρονται για την κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική επίδοση των εταιρειών με τις οποίες εμπλέκονται.

Στη Weber Shandwick, πιστεύουμε ότι αυτή είναι η Εποχή των Υπεύθυνων Επιχειρήσεων.

Για να ανταποκριθούμε στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των ενδιαφερόμενων φορέων, παρέχουμε στρατηγικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, βοηθώντας τους πελάτες να κατανοήσουν, να διαχειριστούν και να αποδείξουν πως είναι κατάλληλοι για τους σκοπούς της Εποχής των Υπεύθυνων Επιχειρήσεων. Οι σύμβουλοί μας παρέχουν τακτική υποστήριξη με σκοπό να ενισχύσουν τις εκστρατείες και τις ιστορίες των επιχειρήσεων που εργάζονται με στόχο τον θετικό κοινωνικό αντίκτυπο στην κοινωνία.